Klachtenregeling

Klachtenregeling

Kinderdagvelogo2rblijf de Argonauten streeft een open communicatiecultuur na. Dit houdt in dat er open gestaan wordt voor opmerkingen, verbeteringen, maar ook voor klachten van ouders. Op kinderdagverblijf de Argonauten is een algemenKlachtene klachtenregeling aanwezig, waarin duidelijk staat wat de stappen kunnen zijn. De voorkeur is om de klacht met de leidster/houder te bespreken. Mailen kan ook, namelijk naar klachten@de-Argonauten.nl. Indien dit uiteindelijk niet de gewenste uitwerking heeft is kdv de Argonauten ook aangesloten bij de geschillencommissie kinderopvang. U kunt bij deze onafhankelijke partij uw klacht neerleggen en een commissie zal zich over deze klacht buigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met www.geschillencommissie.nl.