Oudercommissie

OudercommissieThee drinken en gezellig kletsen in de poppenhoek van kdv de Argonauten

Ook kinderdagverblijf de Argonauten heeft een oudercommissie zoals de Wet Kinderopvang voorschrijft. Deze wet geeft de oudercommissie adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, het pedagogisch beleid en de activiteiten. De oudercommissie behartigt de belangen van (de ouders van) alle kinderen die de Argonauten bezoeken.

De oudercommissie van kinderdagverblijf de Argonauten vergadert 4 keer per jaar en bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voorzitter: Johan, vader van Arthur

Secretaris: Paulien, moeder van Julie

Penningmeester: Gertjan, vader van Tijn

Wil je graag een vergadering bijwonen? Laat het ons dan weten! Vraag de contactgegevens van de oudercommissie op bij Froukje.

Hartelijke groeten,
Johan, Paulien en Gertjan