Veiligheid & Hygiëne

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Op de Argonauten kunt u het  beleidsplan Veiligheid en Gezondheid inzien. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal staat hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.

Risico-inventarisatie

Door het jaarlijks uitvoeren van de Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheid worden zoveel mogelijk risico’s weggenomen. In de Risico-inventarisatie wordt aangegeven hoe groot de kans op een bepaald voorval is en hoe groot de kans op ernstig letsel is. Wanneer dit in kaart is gebracht onderneem ik stappen om het risico zo klein mogelijk te houden. Zowel de pedagogisch medewerkers als de houder zijn in het bezit van een EHBO-diploma van het Oranje Kruis. De jaarlijkse herhalingslessen zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van nieuwe richtlijnen en dat de kennis niet wegzakt. Naast de vereiste veiligheidsvoorzieningen zijn we altijd zeer alert op de veiligheid van de kinderen. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, wat altijd mogelijk is, weten we hoe te handelen.

Fysieke veiligheid, hygiëne

De groeps- en slaapruimte is speciaal gebouwd met het doel kinderen op te vangen. Er is goed nagedacht over de veiligheid en hygiëne. Zo zijn de stopcontacten beveiligd, zijn er verhoogde deurkrukken, is er vloerverwarming en dubbele trapleuningen. Op de verdieping boven de groepsruimte bevindt zich de slaapkamer waar de kinderen tot rust kunnen komen. Ieder kind heeft zijn eigen bedje en zal dus steeds op dezelfde plaats en in hetzelfde bedje slapen. Het kan wel zijn dat het bedje gedeeld wordt met een kind dat op andere dagen komt maar dan wordt er voor gezorgd dat het beddengoed verschoond is. De slaapkamer wordt gedeeld met de andere kinderen die overdag nog slapen. De twee ramen staan altijd op venitilatiestand en als er geen kinderen in de slaapkamer zijn zal ik de ramen open zetten zodat er weer extra frisse lucht binnen komt.
Hygiëne is erg belangrijk en zeker in de kinderopvang. Er wordt veel op de grond gespeeld, gekropen en gelegen door de kinderen. We verwachten dat de kinderen binnen op sloffen, binnenschoenen of blote voeten lopen. Tevens is dit voor de kinderen ook veel prettiger spelen dan met zware schoenen. De ouders en personen die de kinderen komen brengen en of halen dienen hun schoenen uit te doen of de slofjes over hun schoenen aan te trekken die bij de ingang op een vaste plaats liggen. Dit voorkomt dat er vuil van de straat in de speelomgeving van de kinderen zal komen. De pedagogische medewerkers lopen op sloffen of binnenschoenen binnen en dit dienen stagiaires en evt. andere personeelsleden ook te doen. Voor en na het eten, na het buitenspelen en na het toilet gebruik worden de handen gewassen of schoon gemaakt. Dit zal ook gebeuren op andere momenten van de dag indien dit nodig is. Elke dag wordt er gestofzuigd en zo nodig gedweild. Eén per week wordt er extra grondig schoon gemaakt. Met het speelgoed wordt veel gespeeld en soms stopt een kind ook iets in de mond. Het speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt.