Visie

ontspannen spelen bij kinderdagverblijf de argonauten in 't zand

De visie

Kinderdagverblijf de Argonauten biedt opvang aan maximaal acht kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar in een verticale groep in een huiselijke, warme omgeving waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen. De opvang bij kdv de Argonauten kenmerkt zich door duidelijkheid, voorspelbaarheid en tegelijkertijd uitdaging zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ik vind het belangrijk dat ieder kind zijn eigen identiteit ontwikkelt, de eigen ik. Ieder kind is hierin uniek.

Pijlers van kdv de Argonauten

  • Kleinschalig, kinderen krijgen veel aandacht en worden niet overprikkeld.
  • Er is structuur en regelmaat door duidelijke regels en een vast dagritme.
  • Elk kind wordt op de juiste manier geprikkeld nieuwe dingen te ontdekken en spelenderwijs te leren.
  • De kinderen krijgen de ruimte en worden gestimuleerd te leren omgaan met elkaar, te communiceren, conflicten op te lossen en zich te verplaatsen in de ander. Daardoor voelt ieder kind zich veilig en prettig in de groep.
  • Elke dag gaan we met alle kinderen naar buiten.
  • We besteden aandacht aan spel, fantasie en expressie. Hierbij krijgt het kind de mogelijkheid en vrijheid om zijn persoonlijke competenties te ontwikkelen.
  • De ontwikkelingen van de kinderen worden bijgehouden met tekst en foto’s in het kinderdagverblijfboekje. Knutselwerken krijgen de ouders in een plakboek mee naar huis en voor de peuters vanaf 2 jaar is er een kindvolgsysteem Pravoo. Kdv de Argonauten werkt met een voorschoolse educatie: Uk en Puk (Programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Kijk voor meer info op: www.pukenko.nl).
  • Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind besproken en kunnen de ouders vragen stellen
  • Regelmatig muziek- of yogales

“Wat ik belangrijksamen spelen vind is dat er veel aandacht is voor de kinderen en dat ze gezien worden, dat ze zich veilig voelen en dat ze zich kunnen ontspannen. Ik ga elke dag naar buiten met de kinderen en ik bied verschillende activiteiten die bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen zoals: yogalessen en uitstapjes naar de kinderboerderij en de bibliotheek.”